Akumulátory

AKUMULÁTOY TEPLA

Akumulátor tepla slouží k akumulaci přebytků tepla z kotlů a k vyrovnávání nárazových odběrů sítě. Řízení nabíjení a vybíjení je mimo AKU přepínáním odpovídajících armatur. Vlastní akumulátor topné vody není zdrojem tepla – ohřev probíhá mimo vlastní AKU. Topná voda ze zdroje je přiváděna do hrdla ve spodní části AKU a výstup do soustavy je hrdlem v horní části AKU (standard – možno i jinak).

Akumulátory do objemu cca 250m^3 se standartně vyrábějí a transportují v celku.

Akumuláory větších objemů se dodávají v dílech a stavějí se na místě.

SEA Kolín s.r.o.

Tyršova 469
280 00 - Kolín 2
tel: +420 321 729 249
seakolin@seakolin.cz

SEA Zlín s.r.o.

Zabrání 1116,
763 02  Zlín - Malenovice
tel: +420 577 101 085
seazlin@seazlin.cz