Katalogové listy

KATALOGOVÉ LISTY

Číslo
katalogového listu

Typová
značka

Druh výrobku

Stáhnout

KL1 SBK Středotlaké parní kotle KL1.zip
KL2 SEK Ekonomizéry KL2.zip
KL3 SOV Ohřívák vody žárotrubný KL3.zip
KL4 SKT Termoolejové kotle KL4.zip
KL5 SKN Kondenzátor páry KL5.zip
KL6 SZK Zadní obratové komory KL6.zip
KL7 SZN Zásobní nádrže ležaté KL7.zip
KL8 SZN Zásobní nádrže ležaté pr. 1800 KL8.zip
KL9 STN Tlakové nádoby stojaté KL9.zip
KL10 SAP Akumulátor páry KL10.zip
KL11 SZO Stojatý zásobník s ohřevem KL11.zip
KL12 SKF Univerzální změkčovací filtr KL12.zip
KL13 SPF Pískový filtr KL13.zip
KL14 SOZ Termický odplyňovák KL14.zip
KL15 STV Trubkový výměník KL15.zip
KL16 SOTO Ohřívák topného oleje KL16.zip
KL17 SCV Chladič vzorků KL17.zip
KL18 SNC Nádrž pro dávkování chemikálií KL18.zip
KL19 --- Separátory Spirax Sarco KL19.zip
KL20 SRZ Parní a vodní rozdělovač KL20.zip
KL21 HSP Hydraulická spojka KL21.zip
KL22 SKU Kukátko KL22.zip
KL23 STR Tryska KL23.zip
KL24 --- Rekonstrukce a ekologizace uhelných kotlů KL24.zip
KL25 --- Úpravy žárotrubných kotlů KL25.zip
KL26 --- Hořáky KL26.zip
KL27 --- BOSB - pára KL27.zip
KL28 --- BOSB - voda KL28.zip
KL29 --- Řídící systémy KL29.zip
KL30 --- Elektrorozvaděče KL30.zip
KL31 SVO Vytápěné olejové filtry KL31.zip
KL32 --- Revizní a kontrolní činnosti KL32.zip
KL33 SNS Rozpouštěcí tlakové solné nádrže KL33.zip
KL34 SPS Pojistná smyčka KL34.zip
KL35 STO Teplovodní kotel na spalování dřevního odpadu KL35.zip
KL36 SKP Středotlaké parní kotle KL36z.zip


Katalog výrobků a služeb v elektronické, nebo tištěné podobě je možné si u nás zdarma objednat

SEA Kolín s.r.o.

Tyršova 469
280 00 - Kolín 2
tel: +420 321 729 249
seakolin@seakolin.cz

SEA Zlín s.r.o.

Zabrání 1116,
763 02  Zlín - Malenovice
tel: +420 577 101 085
seazlin@seazlin.cz