Popis opravy kotle 411.019 - Conrad Vorlauf

Popis opravy kotle 411.019 - Conrad Vorlauf

V roce 2011 byla naše firma oslovena členy SPOLEČNOSTI ŽELEZNIČNÍ VÝTOPNA JAROMĚŘ za účelem provedení opravy kotle lokomotivy Conrad Vorlauf, označení u ČSD 411.019. Vlastní lokomotiva je z roku 1873, kotel byl z roku 1908.

Parní lokomotiva Conrad Vorlauf, původně vozila převážně nákladní vlaky na Rakouské severozápadní dráze. Po 1. světové válce přešla k ČSD. V padesátých letech minulého století byla od ČSD prodána na vlečku cihelny v Hodoníně, kde ji používali na posun. V roce 1971 ji získalo Národní technické muzeum, takže jako jediná ze své řady ušla sešrotování.

Vlastní kotel byl celonýtovaný, vnitřní topeniště měděné, vnější skříňová část ocelová. Stav vnitřního měděného topeniště neumožňoval opravu kotle pouhou výměnou trubek, bylo nutné přikročit k zásadní opravě celé skříňové části kotle – vnitřní i vnější části. Dále byla nadměrně deformovaná dýmniční trubkovnice – tato také byla vyměněna. Tvar kotle, který se směrem k nožnímu rámu zužuje do rámu lokomotivy byl velmi náročný na výrobu nových tvarově složitých dílů vnitřního topeniště. Protože rozsah opravy překročil svým rozsahem běžně prováděné GO kotle musel být celý kotel přepočítám a nově schválen Autorizovanou osobou (AO). Současně byl celý průběh opravy dozorován zástupci majitele lokomotivy tj. pracovníky Národního technického muzea.

Po zjištění poškození původních částí kotle bylo rozhodnuto, že celé vnitřní topeniště bude vyrobeno nové, celosvařované. Na vnější skříňové části kotle pak bylo rozhodnuto o výměně poškozených dílů - boční, čelní a stropní plechy, nový nožní rám, nový kroužek na přikládací dvířka kotle. Tvarové výkovky na vnější topeništi zůstaly původní nýtované. Současně byla vyměněna dýmniční trubkovnice, nové kluzáky pro uložení kotle do rámu, vyměněny veškeré šrouby na tlakové části kotle, držáky vodítek pro ovládání regulátoru, úchyty pro popelník a další. Vlastní válcová část kotle byla na svůj věk poměrně zachovaná vč. dobrého stavu nýtovaných spojů.

Před zahájením prací bylo nutné provést odběry vzorků z původních plechů, udělat mechanické zkoušky původního materiálu, chemické rozbory a svařit vzorky, které bylo nutno otestovat na mechanické vlastnosti, především na vrubovou houževnatost. Původní plechy se podle rozborů vyznačují obdobnými mechanickými vlastnostmi jako dnešní plechy jakosti 11416.1 (nově P265 GH), ale několikanásobně vyšším obsahem síry (S) a fosforu (P) v základním materiálu, což má za následek vznik křehkého lomu po svaření. Bylo proto nutné navrhnout speciální svařovací postupy, abychom docílili požadované mechanické vlastnosti po svaření původního a nového materiálu, především v oblasti již zmíněné vrubové houževnatosti. Po zpracování nové výrobní dokumentace, vyhodnocení rozborů a svařených vzorků materiálu bylo ze strany AO odsouhlasen námi navržený způsob opravy a tato následně provedena. Po opravě tělesa kotle bylo přikročeno k instalaci nový trubek – žárnic (kotel je na sytou (mokrou) páru – nemá přehřívač), tyto instalovány do kotle standardním způsobem – na straně topeniště zaválcovány a zavařeny, v dýmnici zaválcovány. Na závěr opravy byla provedena úspěšná tlaková zkouška kotle, kotel dostal nový výrobní štítek, ke kotli nový pasport – kotlová kniha. Kotel nyní opatřen historickým původním štítkem a novým r.v. 2012.

Kotel je nyní ocelový, kombinovaný – válcová část původní nýtovaná, vnější skříňová část obsahuje původní kované tvarové díly které jsou nýtované, do těchto nýtovaných dílů jsou vevařené nové boční, čelní a stropní plechy. Vnitřní topeniště je celosvařované ocelové. Původní měděné rozpěrky nahrazeny komplet novými, ocelovými. Část rozpěrek kloubová, část pevná. Výrobu nového topeniště, výrobu rozpěrek, roztahování a stahování konců trubek jsme zajišťovali kompletně sami na našem technologickém zařízení.

Průběh opravy kotle lze prohlédnout na přiložené fotodokumentaci.V současné době je kotel již umístěn zpět do rámu lokomotivy v Muzeu v Jaroměři a jsou zahájeny práce na dokončení opravy celé lokomotivy. Zprovoznění celé lokomotivy plánuje SPOLEČNOST ŽELEZNIČNÍ VÝTOPNA JAROMĚŘ nejdéle v roce 2013 k 140. výročí vyrobení lokomotivy. Po zprovoznění lokomotivy se Conrad Vorlauf stane nejstarší provozuschopnou parní lokomotivou v ČR.

SEA Kolín s.r.o.

Tyršova 469
280 00 - Kolín 2
tel: +420 321 729 249
seakolin@seakolin.cz

SEA Zlín s.r.o.

Zabrání 1116,
763 02  Zlín - Malenovice
tel: +420 577 101 085
seazlin@seazlin.cz