Řídící systémy technologií

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY TECHNOLOGIÍ

  • Pro řízení technologických procesů kotelen, úpraven vod, v potravinářském, stavebním průmyslu a pod. používáme řídící systémy od fy SIEMENS, TECO, AMIT a jiné dle požadavku zákazníka.
  • Zobrazení stavu technologií a komunikace s obsluhou probíhá pomocí textových a grafických dotykových panelů
  • Jako nadstavby řídících automatů pro monitorování a ovládání průmyslových technologií používáme moderní SCADA/HMI systém RELIANCE.
  • Kompletní realizace od návrhu až po předání funkčního celku zákazníkovy zajišťujeme vlastními pracovníky.


Výběr referenčních akcí, kde jsou nasazeny řídící systémy:

Vybrané reference

SEA Kolín s.r.o.

Tyršova 469
280 00 - Kolín 2
tel: +420 321 729 249
seakolin@seakolin.cz

SEA Zlín s.r.o.

Zabrání 1116,
763 02  Zlín - Malenovice
tel: +420 577 101 085
seazlin@seazlin.cz