Servisní činnost

SERVISNÍ ČINNOST

Součástí každé zakázky je též zajištění dlouhodobého a odborného servisu na instalované technologické zařízení.

SEA CZ, a.s. má proškolené pracovníky na nejrůznější zařízení používaná pro technologii vytápění a proto nabízíme na tyto zařízení komplexní servisní služby.

Mimo jiné například nabízíme zajištění servisu na následující zařízení:

 • pravidelný servis celé kotelny
 • servis a revize hořáků KL26
 • servis zařízení měření a regulace
 • servis zařízení BOsB parních kotlů KL27
 • servis zařízení BOsB horkovodních kotlů KL28
 • servis řídících systémů KL29
 • servis a revize detektorů úniku plynu
 • servis regulačních stanic plynu
 • servis olejových dopravních a regulačních stanic
 • servis výměníkových stanic
 • prohlídky a revize tlakových nádob
 • opravy kotlů a tlakových nádob formou okamžitého zásahu
 • generální opravy technologických zařízení
 • provozní a vnitřní revize kotlů KL32
 • revize plynových zařízení KL32
 • revize vyhrazených elektrických zařízení

Standartní servisní služby nabízíme v pracovní dny do 24 hodin, v ostatních dnech do 48 hodin.

Je možno též nabídnout i specielní servisní podmínky a v nich garantovat dojezd na odstranění závady zařízení do 4hod od nahlášení poruchy.

Servis je zajišťován ze středisek Zlín a Kolín.

Součástí servisu též může být zajištění autorizovaného měření emisí.

SEA Kolín s.r.o.

Tyršova 469
280 00 - Kolín 2
tel: +420 321 729 249
seakolin@seakolin.cz

SEA Zlín s.r.o.

Zabrání 1116,
763 02  Zlín - Malenovice
tel: +420 577 101 085
seazlin@seazlin.cz