Typizovaná výroba

TYPIZOVANÁ VÝROBA


VÝROBA HADOVITÝCH PLOCH PRO PARNÍ A HORKOVODNÍ KOTLE

Výroba ohýbaných hadovitých ploch (viz odkaz na výrobní prostory a zařízení) podle stávající dokumentace, nebo podle námi nově zhotovené dokumentace.

VÝROBA KOTLE SBK 4

Podrobný popis kotle SBK 4 naleznete v katalogovém listu KL1.

VÝROBA KOTLE SKP 20

Podrobný popis kotle SKP 20 naleznete v katalogovém listu KL36.

VÝROBA KOTLE STO 200 NA DŘEVNÍ ODPAD

Podrobný popis kotle STO 200 naleznete v katalogovém listu KL35.

VÝROBA NÁDRŽÍ

SEA Kolín s.r.o.

Tyršova 469
280 00 - Kolín 2
tel: +420 321 729 249
seakolin@seakolin.cz

SEA Zlín s.r.o.

Zabrání 1116,
763 02  Zlín - Malenovice
tel: +420 577 101 085
seazlin@seazlin.cz