Zakázková a speciální výroba

ZAKÁZKOVÁ A SPECIÁLNÍ VÝROBA


PARNÍ LOKOMOTIVA - BS 80

Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky byl založen jako občanské sdružení. Sdružuje zájemce o historii úzkorozchodných železnic, problematiku parních strojů a dalších zařízení úzkorozchodných železnic, zvláště polabských řepařských drážek. http://www.zeleznicka.bloudil.cz

Perlou ve sbírce vozidel je parní lokomotiva BS 80. GO kotle této parní lokomotivy provádí sponzorsky firma SEACZ, a.s.

Více o opravách parních lokomotiv viz. Referenční seznam oprav parních lokomotiv

ABÁTOR

Místo instalace: Nan Chang, Čína, Clinico co.

V roce 2004 jsme zajišťovali výrobu speciálního zařízení - abátoru. Toto zařízení slouží ke spalování jedovatých plynů, které se používají ke konzervaci archiválií. Archiválie se ve speciálních komorách nasycují těmito plyny, přebytky plynů se odsávají a musí se neutralizovat.

Neutralizace probíhá přepálením jedovatého plynu v abátoru.

PRINCIP FUNKCE

Do abátoru se nasává vzduch, který je nutné ohřát na předepsanou teplotu. Potom se do ohřátého vzduchu vstřikuje jedovatý plyn a v důsledku zvýšené teploty vzduchu dojde k samovznícení a následnému vyhoření plynů. Škodlivé složky jsou zachycovány na speciálních katalyzátorech. Zbývající spaliny jsou odváděny přes výměník vzduch/vzduch do ovzduší.

Při startu zařízení se musí vzduch ohřát na předepsanou teplotu - k tomuto úkonu jsou instalovány elektrické topné spirály. Po dosažení předepsané teploty dojde k výše uvedenému samovznícení směsi a v důsledku toho se ve výměníku vzduch/vzduch začne nasávaný vzduch zahřívat odcházejícími spalinami. Po nastartování tohoto cyklu je elektrický ohřev ukončen a zařízení pracuje nezávisle. Ukončení provozu se provede uzavřením přívodu plynu.

PROVZDUŠNOVACÍ VĚŽ KE KYSELÉ DEKARBONIZACI

rovzdušňovací věž slouží k odloučení CO z napájecí vody po úpravě kyselou dekarbonizací

VZDUCHOVÉ KLAPKY K HOŘÁKU

Vyrábíme kruhová, obdélníkové i čtvercové klapky standardních rozměrů s ručním ovládáním, pro připojení elektro nebo vzduchového pohonu.

PARNÍ KOTEL PRO PAROVŮZ

Výroba stojatého parního kotle pro repliku parního vozu BAFFREY z roku 1886. Repliku parovozu vyrábí Josef Petr a syn, dílny a muzeum stabilních motorů Mělčany u Dobrušky.
tat.pir@seznam.cz

parovuz_6

Repliku parního kotle vyrobila firma SEA CZ, a.s.

PÁJECÍ AUTOMAT

Pájecí automat byl vyroben pro firmu zabívající se výrobou solárních panelů.

Pájecí hořák je součástí technologického celku - pájecího automatu pro současné pájení až osmi spojů. Naší dodávkou jsou párové hořáky viz. foto z provozních zkoušek. Palivem je PB + kyslík.

Hořák se nejprve seřídí v servisním režimu pro optimální teplotu plamene a přepne do automatu. Po této přípravě se lze zapalovat každý pár hořáků samočinně, přítomnost plamene je indikována fotobuňkou a v případě poruchy je odpojen a uzavřen plyn i kyslík. Ovládání i indikace je místní, nebo dálková. Součástí dodávky je vlastní párový hořák, hořáková automatika se speciálním software, uzavírací a bezpečnostní armatury.

HOŘÁK NA OPALOVÁNÍ VÝZTUŽE

Hořák na opalování výztuže byl vyroben pro firmu zabívající se výrobou automobilových těsnění.

Hořák je používán jako součást technologického celku - linky pro výrobu automobilních těsnění. Přes zapálený plamen prochází kovová vyztuž, v plameni je teplotou očištěna od nečistot a konzervačních prostředků.

Po zapnutí hlavního vypínače se provede v automatickém režimu vnitřní kontrola automatiky, plamen se samočinně zapálí a je indikován spolu s havarijní funkcí. Případná porucha je signalizována. Ovládání a signalizace je místní, nebo dálková.

SEA Kolín s.r.o.

Tyršova 469
280 00 - Kolín 2
tel: +420 321 729 249
seakolin@seakolin.cz

SEA Zlín s.r.o.

Zabrání 1116,
763 02  Zlín - Malenovice
tel: +420 577 101 085
seazlin@seazlin.cz